Jeżeli Państwa dziecko lubi zimę, świeże powietrze, sport i ma dużo niespożytej energii, to półkolonia narciarska będzie wspaniałą okazją, nie tylko do fajnego spędzenia czasu, ale i zdobycia podstawowych umiejętności narciarskich.
Szkolimy na Konarach, stacji narciarskiej zlokalizowanej k. Klimontowa, słynącej z profesjonalnej kadry instruktorskiej i dobrych warunków śniegowych. Stacja posiada infrastrukturę gastronomiczną, w której Wasze pociechy będą się posilać.
Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo dzieci i zdobywanie w optymalnym dla nich tempie umiejętności narciarskich. Takich, które w przyszłości pozwolą im w pełni samodzielnie korzystać z uroków sportów zimowych. Chcemy zaszczepiać w dzieciach prawdziwego narciarskiego bakcyla, z którym wrócą do swoich domów zadowolone, szczęśliwe i z ogromem pozytywnych wrażeń.

 

Ramowy program półkolonii:

8.00 – zbiórka
10.00-12.00 – nauka jazdy na nartach
12.30-13.00 – obiad
13.30-15.30 – nauka jazdy na nartach
16.30-17.00 – powrót w miejsce zbiórki

Lokalizacja wyjazdu i powrotu
Tarnobrzeg – parking przy stadionie przy al. Niepodległości
Sandomierz – parking przy Spichlerzu przy al. Krakowskiej

Terminy półkolonii

Termin pokrywa się z feriami zimowymi dla danego województwa. Każda półkolonia zakłada 5 dni szkolenia na nartach.

dla Podkarpackiego:
 • 13 – 17.01.2020 r.  
dla Świętokrzyskiego
 • 27 – 31.01.2020 r.

Oferta zawiera

 • 5 dni szkolenia na stoku (20 h tygodniowo)
 • karnety na wyciągi
 • transport
 • obiad dwudaniowy na stoku/herbatę
 • opiekę instruktorów, wychowawców
 • ubezpieczenie NNW

Cena za turnus:

780 zł/os. – z własnymi nartami (komplet)
880 zł/os. – z kompletem nart wypożyczanym na miejscu

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin półkolonii.

button icon Pobierz formularz - oświadczenie

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

button icon Pobierz formularz - karta kwalifikacji

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł, oraz przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  • zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.grupawoda.pl),
  • wpłata zaliczki w kwocie 200 zł przelewem na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia zimowa, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
  • przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji   na maila (biuro@grupawoda.pl) lub dostarczenie go w pierwszym dniu półkolonii.
 5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 200 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 10. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 11. Uczestnik półkolonii, który posiada swój sprzęt narciarski, zobligowany jest go odpowiednio przygotować, by umożliwiał bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
 12. Uczestnik półkolonii, który nie posiada sprzętu narciarskiego, może go wypożyczyć na czas półkolonii za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł/dzień.
 13. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora oraz opieki, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/opiece.
 14. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
 15. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, itp.)
 16. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, nieprzygotowany stok, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 18. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg w celu informacji i promocji Grupy Woda.
 19. Oświadczam, że wyrażąm zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg. Grupa Woda informuje, że zgodnie z art. 6 ust 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej „RODO podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 20. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.
Od góry

Karta zgłoszenia

Termin półkolonii

Miejsce wsiadania

Poziom narciarski

Sprzęt narciarski

Powtórz ciąg znaków