III Turnus – informacja

III Turnus – informacja
Informacje


Informujemy, że zakończyliśmy nabór na III turnus półkolonii żeglarskiej.

Wpływające zgłoszenia będziemy zapisywać na liście rezerwowej.

Jednocześnie prosimy rodziców dzieci zapisanych o dopełnienie koniecznych formalności gwarantujących, zgodnie z regulaminem miejsce dla dziecka na danym turnusie.

Informujemy ponadto, że na dzień dzisiejszy pozostało po kilka miejsc na turnusach I i II oraz ponad połowa na III i IV