Sportowy obóz narciarski dla dzieci i młodzieży (12-18 lat)SZCZAWNICA 2022 – ze szkoleniem narciarskim i snowboardowym takim, jak lubicie. Sprawdzona okolica, świetnie przygotowane stoki, lajtowa jazda, liczne atrakcje znanego uzdrowiska, doświadczeni i sympatyczni instruktorzy – to gwarancja udanej zabawy i bezstresowej nauki.
Do tego zakwaterowanie w sprawdzonym Ośrodku Wypoczynkowym „Halka”, co oznacza, że wszystko będzie „pod ręką”! Bardzo dobra kuchnia i przede wszystkim bliskość tras na położonej tuż obok Palenicy to, oprócz atrakcyjnej ceny, główne atuty tego wyjazdu.

Program uzależniony od grupy:

 • dla początkujących i zupełnych nowicjuszy – nauka od podstaw,
 • dla zaawansowanych – szkolenie doskonalące i unifikujące poznane wcześniej techniki.

Do tego oczywiście czas wolny, trochę zwiedzania, wyjście na basen czy oglądanie filmów. Zero nudy. Ogniska, dyskoteka, gry i zabawy – podawane w odpowiednich dawkach i porach.

Wypoczynek zgłoszony do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Sanepidu, Straży Pożarnej

Szczegóły:

Wyjazd z Tarnobrzega 
(Al. Niepodległości 3, parking przy stadionie)

 • Termin: 20-27.02.2022 r. (7 dni)
 • Cena*: 1990 zł

 

* Cena nie zawiera kosztu wypożyczenia kompletu sprzętu narciarskiego – 200 zł

Zniżka 5% na drugie dziecko

Cena zawiera:

 • transport autokarem
 • zakwaterowanie w pokojach 2- i 3-osobowych z łazienkami (wi-fi w każdym pokoju)
 • wyżywienie w obiekcie (3 posiłki na full, tj. w formie szwedzkiego stołu)
 • opiekę kadry (kierownik, wychowawcy-instruktorzy)
 • bilety wstępu (basen, kino)
 • skipass tygodniowy
 • ubezpieczenie NNW

SZCZAWNICA to piękny i zarazem popularny kurort leżący w Pieninach. Miasto jest zlokalizowane między Małymi Pieninami a pasmem ze szczytem Radziejowej. Jest znaną miejscowością uzdrowiskową, malowniczo położoną w dolinie potoku Grajcarek, w pobliżu jego ujścia do Dunajca. Znajduje się tam przystań końcowa słynnego w całej Polsce spływu Przełomem Dunajca.

Naszą górą jest PALENICA, na której naśnieżana trasa zjazdowa ma długości 1000 m, homolagację FIS. Jest pięknie podświetlona na stoku Szafranówki o długości 1800 m. Mieści dwa wyciągi orczykowe na Szafranówce z naśnieżaną trasą łatwą do nauki, a także Halfpipe – rynnę śnieżną do snowboardu z wyciągiem orczykowym na górze Palenica.

Od góry

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin obozu narciarskiego.

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w obozie narciarskim rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika wypoczynku.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście obozu narciarskiego po wpłaceniu zaliczki w kwocie 450 zł, oraz przesłaniu „Formularza zgłoszeniowego”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  ⦿ zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie grupawoda.pl),
  ⦿ wpłata zaliczki w kwocie 450 zł przelewem na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Obóz narciarski w Szczawnicy, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
  ⦿ przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (biuro@grupawoda.pl).
 5. Przy rezygnacji z obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 450 zł. Rezygnacja z udziału w obozie musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania zwrotu wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na obóz narciarski powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 8. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 9. Uczestnik obozu lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 10. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 11. Podczas trwania obozu narciarskiego uczestnikom zabrania się:
  ⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
  ⦿ korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
  ⦿ filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania półkolonii,
  ⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
  ⦿ opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody instruktora – wychowawcy,
  ⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,
  ⦿ przebywania na stoku i korzystania ze sprzętu bez wiedzy Instruktora.
 12. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania wypoczynku:
  ⦿ uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza tym czasem, telefony będą zdeponowane u wychowawcy.
 13. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika obozu, bez zwrotu kosztów.
 14. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w obozie o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.
 15. Dla bezpieczeństwa uczestników obozu narciarskiego organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację obozu, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 17. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

Uprzejmie informujemy, że kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci i stosując się do wytycznych związanych z zagrożeniem COVID-19,w sezonie 2021 nie ma możliwości odwiedzin/wejścia na teren obzu lub odbioru tymczasowego dziecka. Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zakazu. Ewentualny odbiór dziecka możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem obozu. 

REGULAMIN UTRZYMANIA HIGIENY I DYSTANSU PRZEZ UCZESTNIKÓW NA OBOZIE NARCIARSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Regulamin obowiązuje w sezonie 2022

I.  Podczas pobytu na obozie narciarskim Grupy Woda uczestników obowiązuje:

 1. Dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych.
 2. Częste i dokładne mycie rąk z użyciem mydła zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalet.
 3. Dezynfekowanie rąk przed użyciem wydawanych telefonów, dezynfekowanie telefonu przed oddaniem do depozytu.
 4. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków.
 5. Zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 m, od uczestników innych grup.
 6. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów.
 7. Korzystanie ze sklepików/barów w godzinach wyznaczonych dla swojej grupy lub po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą.
 8. Stosowanie zachowań prohigienicznych:
  – unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust
  – zakrywania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką
  – jak najszybciej wyrzucenia chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 9. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.

II. Podczas posiłków w trakcie trwania obozu uczestników obowiązuje:

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dostępnym płynem przy wejściu do jadalni.
 2. Na czas posiłku zajęcie miejsca przy stole ze swoją grupą wychowawczą zachowując 2 metrowy dystans od innych grup.
 3. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.
 4. Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka/kosza, ewentualna dokładka wydawana jest na nowym talerzu, w wypadku dokładki sztućce należy zachować.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym przy wyjściu z jadalni.
Od góry

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście uczestników obozu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 450 zł.
Klikając przycisk ZAPŁAĆ mają Państwo możliwość zapłaty za obóz wybierając opcję płatności: ZALICZKA, DOPŁATA DO ZALICZKI lub CAŁOŚĆ

Płatności można dokonać również przelewem na konto GRUPY Woda: 
NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820
tytułem: OBÓZ NARCIARSKI, imię i nazwisko uczestnika

Formularz zgłoszeniowy

Poziom narciarski

Sprzęt narciarski

Powtórz ciąg znaków