Płatności on-line

Z wielka satysfakcją informujemy, że po kilki tygodniach prób uruchamiamy możliwość płacenia on-line za nasze usługi.

To ważny krok, dzięki któremu jeszcze bardziej zbliżymy się do Państwa w zakresie kompleksowej obsługi naszych imprez.

Płatności on-line docelowo obejmować będą wszystkie pozycje z naszej oferty.

Z poważaniem

Załoga GRUPY Woda