DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PÓŁKOLONIE ŻEGLARSKIE

NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM (BAZA NA CYPLU)

NOWOŚĆ!
ZAJĘCIA 
Z WINDSURFINGU!

DLA DZIECI W WIEKU
6-14 LAT

NAD JEZIOREM TARNOBRZESKIM

8 TURNUSÓW!

w tym turnusy tematyczne

KONIEC Z NUDĄ NA WAKACJACH!

Rozwiń nową pasję związaną z wodą u swojego dziecka. Naucz swoje dziecko podstaw żeglowania!
Pozwól na zaszczepienie w nim prawdziwego żeglarskiego bakcyla, który poprzez zabawę ma szansę stać się jego hobby na całe życie.
Nauczymy twoje dziecko żeglarskich podstaw, współpracy w załodze, podstaw ratownictwa oraz zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i na wodzie.
Tych starszych i bardziej doświadczonych zapoznamy z podstawami sztuki manewrowania jachtem, elementami jego budowy, a także zagadnieniami z dziedziny meteorologii, przepisów, teorii żeglowania i oczywiście z technikami wiązania węzłów.
Cała nasz praca opiera się na dwupoziomowym autorskim programie szkoleniowym, dedykowanym najmłodszym (Mały Pirat) oraz starszym żeglarzom (Sprytny Załogant), którzy przechodzą szkolenie na stopień żeglarza jachtowego PZŻ.

Od początku, z może kontynuacja?

Mamy dla was dwa poziomy wtajemniczenia

I. MAŁY PIRAT
Nauka i zabawa na jachtach i na brzegu dla dzieci w wieku 6-13 lat. W programie podstawy manewrowania żaglówką, zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i na wodzie, sporo zabawy, tematycznych spotkań i szaleństwa w samej wodzie. Propozycja dla tych, którzy w czasie wypoczynku chcą tylko posmakować żeglarstwa.

 

II. SPRYTNY ZAŁOGANT
Propozycja programowa dla dzieci starszych (wiek 9-14 lat) oraz tych, którzy już uczestniczyli w naszych półkoloniach, mających ambicję wskoczenia w wyższy poziom żeglarskiego wtajemniczenia. Dużo pływania pod okiem wykwalifikowanego instruktora, podstawy teorii z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego PZŻ. Tu nie ma żartów, jest nauka, po której każde dziecko posiądzie kwalifikacje pozwalające pracować w żeglarskiej załodze.

Wystarczy niewielkie przygotowanie

CO KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA?

Nowość na Jeziorze Tarnobrzeskim!

Zajęcia dla dzieci z windsurfingu!

Zapraszamy na turnusy żeglarsko-windsurfingowe, na których podstawą będzie nauka żeglowania na desce windsurfingowej. Zapewniamy sprzęt oraz świetnych instruktorów – szkolenie sygnowane patronatem Piotra Myszki – wielokrotnego Mistrza Świata i  Europy, olimpijczyka w żeglarskiej klasie RS:X.

Frajda z żeglowania na desce gwarantowana!

PIOTR MYSZKA

– żeglarz, reprezentant Polski w windsurfingu. Olimpijczyk z Tokio 2020. Złoty Medalista Mistrzostw Świata z 2016 r. i 2010 r. Mistrz Europy z 2011 r. i 2014 r.

Szczegółowe informacje

Miejsce

Jezioro Tarnobrzeskie, baza WOPR na cyplu

Transport

Autobus

Trasa – ODJAZD/POWRÓT*
8:30/16:35 – Dzików, przystanek przy SP9
8:35/16:30 – Zwierzyniecka, przystanek w pobliżu Biedronki
8:40/16:25 – ul. Kopernika, przystanek przy ZSS (dawne Gimnazjum nr 2)
8:45/16:20 – parking MOSiR

*Godziny odjazdu autobusu z przystanków są godzinami orientacyjnymi, zależnymi od natężenia ruchu.

Ramowy rozkład dnia

8.30-9.00 Zbiórka i przejazd
9.00-12.00 Zajęcia programowe
12.30-13.15 Obiad
13.30-15.45 Zajęcia programowe
16.15-16.45 Powrót w miejsce zbiórki

Cena półkolonii

Cena zawiera:
wyżywienie (obiad dwudaniowy z podwieczorkiem)
materiały i sprzęt szkoleniowy
opiekę instruktorską
ubezpieczenie uczestników
transport
wybrane atrakcje (np. park linowy, tyrolka, wodny plac zabaw)

Zniżki

5% dla dzieci korzystających już wcześniej z naszej oferty


5% dla rodzeństwa na tym samym turnusie

 

Maksymalna zniżka 10%

Dostępne turnusy

WIĘCEJ INFORMACJI:
tel. 516 488 576

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA TURNUSACH

TURNUS VIII (21-25.08)

0
z dowozem własnym

ważne informacje

PÓŁKOLONIE ZGŁASZAMY DO KURATORIUM OŚWIATY ORAZ DO SANEPIDU

GRUPA Woda jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki pod nr 25108

 

Posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową Signal Iduna

Dokumenty do pobrania

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. 

 

 

 

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij i wyślij do organizatora mailem (zeglarska@grupawoda.pl) lub dostarcz najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii.

 

 

Regulamin półkolonii żeglarskiej w sezonie letnim 2023

 

1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.

2. Formularz wypełniony i wysłany przez rodzica lub opiekuna poprzez stronę grupawoda.pl jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika półkolonii.

3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zadatku w kwocie 250 zł, oraz wypełnieniu „Formularza zgłoszenia” na stronie grupawoda.pl/polkolonie-zeglarskie-2023. Pozostałą część kwoty należy wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

4. Warunki rezerwacji:
⦿ zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie grupawoda.pl),
⦿ wpłata zadatku w kwocie 250 zł przelewem wykonanym ze strony grupawoda.pl lub bezpośrednio na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia żeglarska, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
⦿ przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacyjnej na maila (zeglarska@grupawoda.pl) lub dostarczenie dokumentów w pierwszym dniu półkolonii.

5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącany jest zadatek w kwocie 250 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.

6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.

7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.

9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

10. Podczas trwania półkolonii uczestnikom zabrania się:
⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
⦿ korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
⦿ filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania półkolonii,
⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
⦿ opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody instruktora/wychowawcy,
⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,
⦿ przebywania na wodzie i korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora.

11. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania półkolonii:
⦿ uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza tym czasem, telefony będą zdeponowane u wychowawcy.

12. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.

13. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także o zakazie samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.

14. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków są godzinami orientacyjnymi.

15. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko będzie odbierane przez osobę upoważnioną, dziecko może samodzielnie wrócić do domu itp.)

16. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane. W takim przypadku, wszystkie wpłacone kwoty zostaną w całości zwrócone.

18. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

Płatności

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście uczestników półkolonii jest wpłacenie zadatku w wysokości 250 zł.

 

Klikając przycisk ZAPŁAĆ mają Państwo możliwość zapłaty za półkolonię wybierając opcję płatności: ZADATEK, DOPŁATA DO ZADATKU lub CAŁOŚĆ (+ opcje ze zniżkami).

Płatności można dokonać również przelewem na konto GRUPY Woda: 


NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820

 

tytułem: PÓŁKOLONIA ŻEGLARSKA, imię i nazwisko uczestnika, turnus

Formularz zgłoszenia