KONIEC Z NUDĄ NA WAKACJACH!

Rozwiń nową pasję związaną z wodą u swojego dziecka. Naucz swoje dziecko podstaw żeglowania!
Pozwól na zaszczepienie w nim prawdziwego żeglarskiego bakcyla, który poprzez zabawę ma szansę stać się jego hobby na całe życie.
Nauczymy twoje dziecko żeglarskich podstaw, współpracy w załodze, podstaw ratownictwa oraz zasad bezpiecznego przebywania nad wodą i na wodzie.
Tych starszych i bardziej doświadczonych zapoznamy z podstawami sztuki manewrowania jachtem, elementami jego budowy, a także zagadnieniami z dziedziny meteorologii, przepisów, teorii żeglowania i oczywiście z technikami wiązania węzłów.
Cała nasz praca opiera się na dwupoziomowym autorskim programie szkoleniowym, dedykowanym najmłodszym (Mały Pirat) oraz starszym żeglarzom (Sprytny Załogant), którzy przechodzą szkolenie na stopień żeglarza jachtowego PZŻ.

MAMY DLA WAS DWA POZIOMY WTAJEMNICZENIA

I. MAŁY PIRAT
Nauka i zabawa na jachtach i na brzegu dla dzieci w wieku 6-13 lat. W programie podstawy manewrowania żaglówką, zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i na wodzie, sporo zabawy, tematycznych spotkań i szaleństwa w samej wodzie. Propozycja dla tych, którzy w czasie wypoczynku chcą tylko posmakować żeglarstwa.

II. SPRYTNY ZAŁOGANT
Propozycja programowa dla dzieci starszych (wiek 9-14 lat) oraz tych, którzy już uczestniczyli w naszych półkoloniach, mających ambicję wskoczenia w wyższy poziom żeglarskiego wtajemniczenia. Bardzo dużo pływania pod okiem wykwalifikowanego instruktora, podstawy teorii z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego PZŻ. Tu nie ma żartów, jest nauka, po której każde dziecko posiądzie kwalifikacje pozwalające pracować w żeglarskiej załodze.

Miejsce: Jezioro Tarnobrzeskie, baza WOPR na cyplu

Transport: autobus

Trasa główna: 
ODJAZD/POWRÓT
8:30/16:45 – Dzików, przystanek przy SP9
8:35/16:40 – Serbinów, przystanek przy SP10
8:40/16:35 – ul. Kopernika, przystanek przy ZSS (dawne Gimnazjum nr 2)
8:45/16:30 – parking MOSiR

CO KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZAJĘCIA?

 • strój kąpielowy, strój sportowy, strój do zajęć w terenie (dresy, bluzy);
 • kurtka przeciwdeszczowa (najlepiej sztormiak);
 • pełne obuwie z miękką podeszwą (2 pary, w tym buty sportowe typu trampki/tenisówki na jacht);
 • nakrycie głowy – czapka z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne, krem z wysokim filtrem.

Ramowy rozkład dnia:
8.30-9.00 Zbiórka i przejazd
9.00-12.00 Zajęcia programowe
12.30-13.15 Obiad
13.30-15.45 Zajęcia programowe
16.15-16.45 Powrót w miejsce zbiórki

Cena półkolonii: 950 zł/os.
Cena zawiera:
wyżywienie (obiad dwudaniowy z podwieczorkiem)
materiały i sprzęt szkoleniowy
opiekę instruktorską
ubezpieczenie uczestników
transport

Zniżki:
5% dla dzieci korzystających już wcześniej z naszej oferty
5% dla rodzeństwa na tym samym turnusie
Maksymalna zniżka 10%

Dostępne turnusy:
TURNUS V: 08-12.08.2022 r.

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA TURNUSACH
(max. 20 osób na każdym turnusie)

0
TURNUS I
0
TURNUS II
0
TURNUS III
0
TURNUS IV
TURNUS V

PÓŁKOLONIE ZGŁASZAMY DO KURATORIUM OŚWIATY ORAZ DO SANEPIDU
Organizator Turystyki GRUPA Woda nr 25108 | Gwarancja Ubezpieczeniowa Signal Iduna

Pobierz formularz oświadczenia, wypełnij, podpisz i dostarcz do organizatora. W dokumencie znajduje się również regulamin półkolonii.

 

Pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij i wyślij do organizatora mailem (biuro@grupawoda.pl) lub dostarcz najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii.

 1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Formularz wypełniony i wysłany przez rodzica lub opiekuna poprzez stronę grupawoda.pl jest umową pomiędzy GRUPA Woda Tadeusz Gospodarczyk, zwanym dalej organizatorem, a rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 220 zł, oraz przesłaniu „Karty zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie, jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  ⦿ zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie grupawoda.pl),
  ⦿ wpłata zaliczki w kwocie 220 zł przelewem wykonanym ze strony grupawoda.pl lub bezpośrednio na konto firmy 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820, Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, ul. Sztygarów 6, 39-400 Tarnobrzeg – z adnotacją w tytule płatności „Półkolonia żeglarska, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu”,
  ⦿ przesłanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz karty kwalifikacji na maila (biuro@grupawoda.pl) lub dostarczenie dokumentów w pierwszym dniu półkolonii.
 5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 220 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 8. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 9. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 10. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 11. Podczas trwania półkolonii uczestnikom zabrania się:
  ⦿ posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów (również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających,
  ⦿ korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy, tablety, konsole i inne gry elektroniczne,
  ⦿ filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry w trakcie trwania półkolonii,
  ⦿ stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
  ⦿ opuszczania terenu półkolonii bez wiedzy i zgody instruktora/wychowawcy,
  ⦿ posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem,
  ⦿ przebywania na wodzie i korzystania ze sprzętu bez wiedzy instruktora.
 12. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych w czasie trwania półkolonii:
  ⦿ uczestników obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w porze obiadu oraz w czasie podróży. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane u wychowawcy.
 13. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 14. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora/wychowawcy, a także o zakazie samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/wychowawcy.
 15. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków są godzinami orientacyjnymi.
 16. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko będzie odbierane przez osobę upoważnioną, dziecko może samodzielnie wrócić do domu itp.)
 17. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 19. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście uczestników półkolonii jest wpłacenie zaliczki w wysokości 220 zł.
Klikając przycisk ZAPŁAĆ mają Państwo możliwość zapłaty za półkolonię wybierając opcję płatności: ZALICZKA, DOPŁATA DO ZALICZKI lub CAŁOŚĆ (+ opcje ze zniżkami).

Płatności można dokonać również przelewem na konto GRUPY Woda: 
NR KONTA: 54 1050 1445 1000 0097 1614 4820
tytułem: PÓŁKOLONIA ŻEGLARSKA, imię i nazwisko uczestnika, turnus

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin półkolonii

POZIOM

PRZYSTANEK WSIADANIA/WYSIADANIA

ROZMIAR KOSZULKI (dzieci otrzymują koszulkę półkolonijną na początku turnusu)

Powtórz ciąg znaków