Jacht klasy „2020” – przeznaczony jest do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza jachtowego (Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r., Warszawa, Dz.U.poz. 602 dnia 24 maja 2013 r.).

Jacht jest dedykowany zarówno dla rozpoczynających uprawianie żeglarstwa, jak i pragnących żeglować rekreacyjnie pod żaglami czy posiłkując się silnikiem zaburtowym (miejsce przygotowane konstrukcyjnie do montażu pantografu) oraz dla tych, którym żeglarstwo kojarzy się z regatami, rywalizacją i wyczynem.

GRUPA Woda użytkuje na Jeziorze Tarnobrzeskim cztery jachty typu 2020.

MOBILNOŚĆ

Waga i konstrukcja jachtu umożliwiają załadowanie na przyczepę podłodziową przez minimalny skład załogi oraz transport samochodem osobowym po drogach publicznych.

AKWENY PŁYWAŃ

Jacht przystosowany jest do pływania po przybrzeżnych wodach morskich i wodach śródlądowych.

OZNACZENIA WERSJI JACHTU „2020”

2020 REGULAR – maszt 7,11 m. Wyposażenie podstawowe. Do nauki żeglowania, rekreacji. Żagle: fok, grot.

2020 SPORT – maszt 7,11 m. Sportowa. Dodatkowe żagle: spinaker symetryczny, spinaker asymetryczny, oprzyrządowanie.

2020 SPEED – maszt 7,80 m. Sportowa. Większa powierzchnia żeglowania. Dodatkowe żagle: spinaker symetryczny, spinaker asymetryczny, oprzyrządowanie.

BEZPIECZEŃSTWO

Jacht spełnia wymagania bezpiecznej i bez­stresowej (szczególnie ważne dla początkujących) żeglugi w kategorii jachtów treningowych, rekreacyjnych i regatowych.

Konstrukcja jachtu, określona powszechnymi kryteriami Norm Europejskich ISO, umożliwia swobodę żeglowania bez asekuracji zewnętrznej.

Jacht posiada kategorię projektową C (zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru do 6°B, podmuchach wiatru do 33 kts. i fali do 2 m wysokości).

Producentem jachtu 2020 jest gdyńska firma PRO-AIR. To zespół inżynierów-pasjonatów, oferujących swoje doświadczenie z zakresu automatyki, programowania i zarządzania. Razem tworzą firmę zajmującą się projektowaniem, instalowaniem, wykonywaniem pomiarów technicznych oraz serwisowaniem instalacji.
PRO-AIR specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestycje realizuje kompleksowo bądź też realizuje poszczególne zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego.
PRO-AIR zatrudnia wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, w tym m.in.: elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, IT, instalacyjnej, technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, mechanicznej, itd. Załogę firmy stanowią ponadto inżynierowie projektu, automatycy, programiści oraz cały personel niezbędny do zarządzania realizacją inwestycji.
Firma PRO-AIR prowadzi Dział Projektów Morskich, który zajmuje się budową i wyposażaniem jachtów i urządzeń, projektowaniem oraz kosztorysowaniem instalacji związanych z okrętownictwem, aparatury wspomagającej efekty nauczania żeglarstwa i bezpieczeństwa żeglugi.
W ramach Działu Projektów Morskich udało się tu stworzyć – pierwszy w Polsce – symulator żeglarski oraz wdrożyć własny system lokalizacji jachtów na morzu – tracking. Symulator żeglarski wspomaga naukę żeglowania, szczególnie najmłodszych, będąc połączeniem nauki i zabawy. System lokalizacji jachtów wykorzystywany jest przez żeglarzy głównie w regatach.

Jacht 2020 to najnowsze dzieło PRO-AIR. Prezent dla polskich żeglarzy. Firma PRO-AIR prowadzi ścisłą współpracę z najważniejszymi środowiskami żeglarskimi w Polsce polegającą na obopólnej wymianie doświadczeń i wzajemnym wsparciu prowadzonych projektów.