POLITYKA PRYWATNOŚCI

grupawoda.pl

Poniższej przedstawiamy najważniejsze informacje o rodzaju, zakresie przetwarzania oraz ochronie Państwa danych osobowych. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, potocznie zwane RODO.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności prosimy o kontakt.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Grupa Woda Tadeusz Gospodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą, pod adresem ul. Wyspiańskiego 3/47, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 8671872317, REGON 383808840.

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych e-mail: biuro@grupawoda.pl, tel. +48 504 121 218 lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

2. UPRAWNIENIA i BEZPIECZEŃSTWO

W każdej chwili mają Państwo prawo:

pełnego dostępu do danych osobowych (czyli uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych),

sprostowania danych osobowych (sprostowania niepoprawnych danych, uzupełnienia lub aktualizacji danych),

usunięcia danych osobowych przysługujące w określonych w RODO przypadkach,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych osobowych,

odwołania udzielonych zgód,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 

W przypadku żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych nie zawsze będzie to natychmiast możliwe – na przykład w trakcie realizacji umowy, czyli w trakcie trwania wyjazdu, nie mogą się Państwo domagać usunięcia danych osobowych. Zasady związane z realizacją Państwa uprawnień są szczegółowo opisane w art. 15 – 21 RODO. Ograniczenia są opisane m.in. w artykule 23. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

 

W każdym przypadku do kwestii Państwa prywatności podchodzimy ze szczególną uwagą oraz indywidualnie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy Gwarantujemy poufność wszelkich przekazywanych przez Państwa danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Administrator ma dostęp do odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. Dane osobowe mogą być powierzane i przetwarzane wyłącznie przez naszych podwykonawców (gwarantujących stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych) i wyłącznie w celu sprawnej realizacji umowy (np. ubezpieczyciel, firma księgowa, kancelaria prawna, biuro wizowe, linie lotnicze, piloci wycieczek). Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane do realizacji umowy.

3. CEL I RODZAJ ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji świadczeń usług turystycznych, zgodnie z profilem działalności firmy, zawsze zgodnie z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do realizacji usług wynikających z umowy. Niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy i poprawne świadczenie usług.

Poniżej znajdują się główne cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

3.1.
W celu podpisania umowy oraz jej realizacji przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

imię (imiona) i nazwisko,

adres e-mail,

adres zamieszkania i/lub korespondencyjny,

data i miejsce urodzenia,

numer telefonu kontaktowego,

numer, data ważności i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego

ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy

ewentualnie fotografie jeśli są wymagane (wiza/permity lokalne) dla realizacji umowy

Powyższe dane osobowe podają Państwo podpisując umowę o świadczenie usług z Grupa Woda.

 

3.2.
W celu bieżącego kontaktu z nami, czyli do wysyłki powiadomień email (w tym newslettera na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody) zawierających informacje handlowe, komunikaty bieżące, okazjonalne wiadomości i życzenia przetwarzamy takie dane osobowe, jak (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

imię i nazwisko lub nick,

adres e-mail.

 

3.3.
W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) zawarte w umowie o świadczenie usług z Grupa Woda, to jest:

imię (imiona) i nazwisko,

adres e-mail,

adres zamieszkania,

data urodzenia,

numer telefonu,

numer, data ważności i miejsce wydania paszportu lub dowodu osobistego

ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy

 

3.4.
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy pliki tekstowe „cookie” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celach analitycznych obecności na grupawoda.pl, przetwarzamy takie dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak:

data i godzina odwiedzin strony,

rodzaj systemu operacyjnego,

przybliżona lokalizacja,

rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

czas spędzony na stronie,

odwiedzone podstrony,

użyte filtry

podstrona, gdzie wypełniono formularze kontaktowe (zgłoszenie na wycieczkę)

4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – do czasu odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości marketingowych prosimy zwrotnego maila z informacją o wypisanie z listy mailingowej, imieniem i nazwiskiem lub za pomocą opcji „unsubscribe” w przypadku newsletterów.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).