Z pasji do wody, żeglarstwa oraz w duchu krzewienia szeroko pojętej edukacji morskiej powstała Tarnobrzeska Akademia Żeglarstwa

Główne cele Akademii:

 1. Umożliwianie oraz ułatwianie członkom uprawiania żeglarstwa, w szczególności uprawianie sportu oraz turystyki żeglarskiej.
 2. Kształtowanie, poprzez udział w rejsach i obozach żeglarskich, pożądanych społecznie postaw i zachowań członków Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przez uprawianie żeglarstwa dzieci i młodzieży.
 3. Umożliwienie wszystkim chętnym zdobywanie i doskonalenie kwalifikacji żeglarskich.
 4. Podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowotnej członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
 5. Prowadzenie działalności popularyzującej sport żeglarski oraz turystykę krajoznawczą i wypoczynek na wodzie w środowisku mieszkańców Tarnobrzega i poza nim,
 6. Upowszechnianie wiedzy i propagowanie zachowań proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego.
 7. Propagowanie wiedzy o morzu, tradycjach żeglarskich, kulturze marynistycznej ze szczególnym uwzględnieniem morskich tradycji Polski.
 8. Ułatwianie kontaktów i tworzenie więzi między osobami o wspólnych zainteresowaniach związanych z żeglarstwem, kulturą morską i ekologią.
 9. Tworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, propagowanie i doskonalenie uzdolnień oraz aktywności i sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 10. Rozwijanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji żeglarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.
 11. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych niezbędnych do uprawiania żeglarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 12. Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych oraz organizacji zajęć z tych dziedzin wśród członków Klubu, mieszkańców Tarnobrzega oraz Rzeczpospolitej i Europy a także współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie popularyzacji i rozwoju uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej.
 13. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, narkomanii, alkoholizmowi oraz wykluczeniu społecznemu poprzez krzewienie wspólnoty kultury fizycznej i idei czystego sportu.
 14. Szkolenie oraz doskonalenie kadr zawodniczych, trenersko-instruktorskich oraz sędziowskich.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie TARNOBRZESKA AKADEMIA ŻEGLARSTWA
ul. Sztygarów 6, 39‒400 Tarnobrzeg
NIP: 8672251178  |  REGON: 387526624
Nr konta: 67943400022001100014950001

akademia@grupawoda.pl, tel. 504 121 218